Pb này fix một số lỗi của v6.6, các tính năng củ ace xem lại bài cũ nhé.
Tính năng cập nhật:
– Tách hs xa và buff xa nhé.
– Hack giày max 100 nhé.
– Bơm máu nhanh. Max bơm khi hp > 99% nhé.
– Fix lỗi đánh chuyển khu. Vào menu auto, chọn đánh chuyển khu, các khu cách nhau = dấu cách. vd đánh khu 1, 2 thì cài “1 2”.
– Thêm săn boss cải tiến, trong khu xuất hiện TA, TL thì sẽ bay đến chỗ con TATL và đánh, săn TATL làm nv Dù ma TA và TL ốc sên rất nhanh nhé.
– Thêm né boss cải tiến. Khi ko chọn cả TATL sẽ né, xuất hiện 1 con TATL trong 100 quãng cách sẽ chuyển khi hoặc chuyển vị trí với đánh CVT.
– Hỗ trợ đánh trong Lãnh Địa Gia Tộc nhé. Tận hưởng LDGT và cống hiến nhé.
– Bản này dùng code next map của v5, next map nhanh hơn vs máy chậm, nhưng sẽ tìm dc đường ko ngắn nhất.

Lệnh chat cập nhật:
– hsx: để chỉ hsinh xa.
– bux: để chỉ buff xa.

Danh sách map NSO: Map.txt
Một số item để thêm vào ds nhặt xem tại: Item.txt

Link tải:
Java: Nso143_V6.7.jar
Java Fix: Nso143_V6.7_Fix.jar
Android: Nso143_V6.7.apk

Các bản ghép:
– x2: Nso143_V6.7×2.jar
– x4: Nso143_V6.7×4.jar
– x6: Nso143_V6.7×6.jar
– x10: Nso143_V6.7×10.jar

ninja school Mod, Ninja 143 V6 7, mod ninja school, gamehu pro leo v6 7, tai ninja143v6, hack Ninja School leo v6 3, hack ninja school 143, ninja school mod app, ninja school hack 143, ninja leo v6 3