Thông Tin Game

 •  Tên Game: Kingdom Warriors Mod
 •  Phiên Bản: v.1.6.0
 • Yêu Cầu Root: Không
 • Yêu Cầu OBB: Không

Nội Dung Mod

 •  Menu Mod

 1. Tấn Công Cao
 2. Tăng Tốc Độ Đánh
 3. Bất Tử
 4. Tăng Tốc Độ Di Chuyển
 5. Tăng Phạm Vi Tấn Công

Hướng Dẫn Cài Đặt

Xóa Bản Chính ( Nếu Có) 

 • Tải Và Cài Đặt Mod

Game Mod By : LongNVT - DexModBlog- JK Blog-VimodPro 

Free Link Download

Kingdom Warriors Mod Here