Monsters đang cố gắng để ăn cắp linh hồn của chủ sở hữu ngủ trong cái chết đến đổ.
Để kiểm soát dòng tinh thần gắn liền với chủ sở hữu la đánh bại những con quái vật!
Nâng cấp ống và để cho các tuyển chủ mới!

[​IMG]

Tên game: 잠들지 마라! : Don’t Sleep!
Phiên bản: 1.0.3
Root: không
CHPlay:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.withgg.TwinFlame

Mod:

  • 1 Hit
  • x1000 Soul Reward

Hướng dẫn:

  • Tải và cài đặt apk
  • Play game!

Game Mod by ViMod.Pro

biết chết liền game apk, tai hack game offline nam 2017