Tải xuống - ブレイブ フロンティア 5.0 (Mega Mod) miễn phí


Đang kết nối tới Google Driver. Vui lòng đợi...

Mô Tả

máy nghe nhạc trong nước số 7 triệu người, tổng số trên toàn thế giới có 33 triệu người vượt qua!
★★★ rất phổ biến trong việc cung cấp! ★★★

[Burefuro trang web chính thức là ở đây! ]
https://www.bravefrontier.jp/bf1/

xác minh hoạt động ※ đã đề nghị thiết bị đầu cuối, vui lòng tham khảo sau đây. Bạn cũng có thể chơi ở nhà ga máy tính bảng.
https://www.bravefrontier.jp/bf1/device.html
※ Xin lưu ý rằng việc cài đặt và hoạt động không được đảm bảo tại nhà ga không được liệt kê ở đây.
※ đề nghị thông tin thiết bị đầu cuối sẽ được cập nhật bất cứ lúc nào.

[Giới thiệu của trò chơi]
Crisp quá! Siêu đầy đủ quy mô RPG "Burefuro" là cuối cùng ở đây!

Khi cánh cửa được mở Shi, số phận của thiết bị sẽ bắt đầu…