Tải xuống - Trò Chơi Ghép Hình – Trò Chơi Chim 2.0 (Mega Mod) miễn phí


Đang kết nối tới Google Driver. Vui lòng đợi...

Mô Tả

Bạn có muốn tải trò cho trẻ em và người lớn miễn phí với giáo dục và hình ảnh con chim đẹp? Sau đó Trò Chơi Ghép Hình – Trò Chơi Chim ứng dụng miễn phí cho Android là hoàn hảo cho bạn; đây là tốt nhất ứng dụng miễn phí câu đố với hình ảnh con chim và tên các!

* Các trò chơi miễn phí cho Android có bản dịch bằng tiếng Việt. *

Trong này ứng dụng ghép hình bạn có thể chọn trượt câu đố hoặc trò chơi ghép hình.

Giải quyết trò chơi trượt câu đố nhanh như tất cả các loài chim có thể và hoàn chỉnh trong này câu đố về con chim ứng dụng miễn phí cho Android. Bạn có thể chơi trò chơi câu đố với các loại chó khác nhau; như Họ Chim ruồi, Họ Bồ câu hoặc Họ Gõ kiến. Hoặc bạn có thể chơi trò chơi với con chim lớn; với Vẹt, Cú hoặc Đại bàng. Đó là câu đố…