Playstore Link: I am Archer – Android-Apps auf Google Play

Tên: I am Archer
Version: 1.0.2
Needs OBB: No
Needs Root: No


*Tính Năng Mod*
– Vô hạn Vàng
– Vô hạn Kim Cương
– Vô hạn Năng Lượng
– Loại bỏ quảng cáo
(* Sử dụng để tăng MP*)


*Hướng dẫn cài đặt*
1.) Tải Apk Mod về máy
2.) Cài đặt Apk Mod
3.) Enjoy


Free Download: 
APK: Link1 
Game Mod by Me – JK –

game i am archer mod, I am archer hack, i am archer mod