Được tuyển dụng như một tác nhân Kingsman! Bạn sẽ cần phải vượt qua đào tạo của bạn bằng cách hoàn thành mô phỏng ảo Merlin của. Bước vào những đôi giày của Eggsy, Harry, Roxy, Merlin, và nhiều hơn nữa, đều có phong cách riêng, kỹ năng và tiện ích của họ, và cứu thế giới khỏi những mối đe dọa ẩn mà ẩn nấp bên trong.

Tên game: Kingsman: The Golden Circle Game

Phiên bản: 1.2.1

Root: không

Chplay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpixelcube.kingsman

 

Mod:

  1. x1000 damage.
  2. Bất tử.

Hướng dẫn:

  • Gỡ bản gốc và cài bản mod.
  • Play.