Phiên bản: 1.0.26.26

Link ch play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gs5.cfm

Yêu cầu mod.

Mod:
1. Mod bắn cực chuẩn.

2. Mod tự động bắn (full chế độ).

3. Tự lia tâm theo mục tiêu (đối thủ) gần nhất.

4.nhìn xuyên tường và hiển thị thanh máu