Bạn đã sẵn sàng cho sự thống trị thế giới? Nhảy vào cuộc cạnh tranh như bạn chỉ huy một đội hình tàn phá của những anh hùng trong chiến đấu thẻ chiến đấu. Để tồn tại, bạn cần phải xây dựng, đào tạo và nâng cấp chiến sĩ của bạn, thất bại và bắt giữ kẻ thù của bạn và làm việc với các chỉ huy khác để đạt được chiến thắng cuối cùng!

[​IMG]

Tên game: Poker Heroes
Phiên bản: 2.06
Root: không
CHPlay:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frg.pokerheroes

Mod:

  • x10 Coin nhận được
  • x10 Xp nhận được
  • x50 Social Currency nhận được
  • x50 PvP Currency nhận được
  • x50 Waves Defeated nhận được
  • 1 HIT
  • Bất Tử
  • Loại bỏ quảng cáo

Hướng dẫn:

  • Tải và cài đặt apk
  • Play game!