Cover art


Playstore Link: Summoner’s Greed – Idle TD – Android-Apps auf Google Play


Tên: Summoner’s Greed – Idle TD

Version:  1.4.6

Needs OBB: No

Needs Root: No*Tính Năng Mod*

1 HIT

Bất Tử

x100 Coin

Vô hạn Gem

*Gem luôn là 99999 khi tắt vào trở lại game sẽ trở lại 99999 cho dù xài**Hướng dẫn cài đặt*

1.) Tải phiên bản gốc chơi qua màn giới thiệu [Màn 5]

 + Tải bản gốc: http://123link.co/irB7

2.) Tải Apk Mod và cài đặt đè lên bản gốc

3.) Enjoy

 

Free Download: 

Link 1: http://123link.co/J0XRH

Link 2: http://123link.co/GbULot

Game Mod by Me – JK –

summoners greed mod