mod game PUBG mobile

  • PUBG Mobile mod Aimbot + xóa cỏ + chạy nhanh & bơi nhanh
    PUBG Mobile mod Aimbot + xóa cỏ + chạy nhanh & bơi nhanh
    12:04 - 07/04/2018
    Yêu cầu máy các bạn phải ROOT và đã cài đặt GameGuardian nhé. Link tải và hướng dẫn tại đây: Tải GameGuardian và sử dụng Lua Script Chứng năng: Hướng dẫn: + Mở GG + Mở PUBG Mobile + Chọn PUBG ở menu tiến trình của GG + Chạy Lua Script (tải bên dưới) + Menu […]