rulers of surival mod

  • Rulers of Surival mod cho android + Lua Script
    Rulers of Surival mod cho android + Lua Script
    13:04 - 07/04/2018
    Sau đây mình xin share Script Rulers of Surival mod menu cho android, các bạn sử dụng GG để mod nhé, yêu càu máy đã ROOT. Chức năng: Các bạn vào link bên dưới để xem hướng dẫn cách sử dụng Lua Script nhé!