THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.9.01
Dung lượng game: 89MB.
Yêu cầu Root máy: KHÔNG.
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threekingsapp.camxuctotvn

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
1. Mod 1 hit
2. Tăng mana
3. No skill CD

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt và play game.