_ phiên bản:1.4.3

_ link apkpure:https://m.apkpure.com/v%C3%B5-l%C3%A2m-truy%E1%BB%81n-k%E1%BB%B3-mobile-vng/com.vng.vltkm

_chức năng cần mod:

+ ra skill liên tục

+ high dame