Phiên bản 0.96.14

Link CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superbitmachine.armajet

Chức năng: Bất tử, One hit, Fulltiền.

Game nhẹ, đẹp. Nhưng cần đăng ký thử nghiệm tại armajet.com

Sau đó vô play.mob.org rồi tìm armajet. Sau đó đăng ký thì game mới gửi về CH Play