Phiên bản : 1.0.26.26

Link Ch Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gs5.cfm

Chức năng cần mod:

- Bắn không giật

-Nhìn xuyên tường