phiên bản : 4.7.0

linh chplay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.cuuam

tính năng mod : mod dame, mod đánh lan, mod no CD