Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gs5.cfm

 

Mod:

  1. Bắn súng không giật
  2. Nhìn xuyên tường
  3. Anti Ban
  4. Tự động dí tâm bắn vào kẻ
  5. nhìn xuyên tường và hiển thị thanh máu
  6. Vô hiệu hoá boss ai khi đi một mình

Em xin cảm ơn.