Phiên bản: 1.0.113

Link ch play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg199

Chức năng: Mod one hit ( bật tắt khi cần)