- Phiên bản 1.4.5

- Link CH Play: https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.yeah1.mofiin%26hl%3Dvi%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Dmofiin%2Bki%25E1%25BA%25BFm%2Bti%25E1%25BB%2581n%2Bch%2Bplay%26pcampaignid%3DAPPU_1_PRC1WZfpEsqx0gT_0Zb4AQ&ved=0ahUKEwjX-634sJrWAhXKmJQKHf-oBR8Q5IQBCCIwAA&usg=AFQjCNHdJ7Hp9TJ_qsGibw48wt8Fp_l9_Q

Mod:

  1. Auto đọc báo - Tự động kiếm tiền (no root nha)
  2. Anti ban (Chống khóa nick)